Μήλα Αγιάς

 

Στην περιοχή της Αγιάς Λάρισας καλλιεργούνται γύρω στα 20% της παραγωγής μήλων στην Ελλάδα, πράγμα που σημαίνει, ότι είναι η δυναμικότερη σε όλη την επικράτεια. Η Αγιά καλλιεργεί μήλα περίπου από το 1950.

Τα πρώτα μήλα που παρήγαγαν ήταν τα γνωστά φιρίκια. Στη συνέχεια, περίπου το 1950, άρχισαν να καλλιεργούν τα ντελίτσια και τους ρενέδες.

Από το 1980 και μετά μπήκαν οι, προωθούμενες ποικιλίες τότε, Imperial, Royal, Double Red, Wellspur, Red Chief, Starkimson, οι κίτρινες ποικιλίες Golden, Jona Golden, Smoothy και οι πράσινες ποικιλίες της Granny Smith. Σήμερα πλέον από τις κόκκινες ποικιλίες καλλιεργούνται κατά κόρον οι Starkrimson και Redchief και η Jesey Mac σαν καλοκαιρινή, και τα κίτρινα μήλα τα Golden καθώς και η ανερχόμενη δύναμη Grany Smith.

 

 

 

Apples 

 

​​Agia area cultivates apples around since 1950.
The first apples produced was known as coriander. From 1980 and onwards more varieties were produced like Imperial, Royal, Double Red, Wellspur, Red Chief, Starkimson, the yellow varieties Golden, Jona Golden, Smoothy and green varieties of Granny
Smith.